Polityka prywatności

1. Polityka prywatności w skrócie.

Informacje ogólne.

Poniższe uwagi stanowią prosty skrót tego, co dzieje się z Państwa danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Dane osobowe to wszelkie dane, które mogą być powiązane z Państwa osobą i ją identyfikować . Szczegółowe informacje na temat ochrony danych można znaleźć w naszej Polityce prywatności.
 

Gromadzenie danych na stronie internetowej

Kto jest odpowiedzialny za gromadzenie danych na tej stronie?

Przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest wykonywane przez operatora strony. Dane kontaktowe operatora i administratora można znaleźć na stronie tej witryny.

Jak gromadzimy Twoje dane?

Twoje dane będą gromadzone po otrzymaniu informacji od Państwa. Może to być również bezpośredni kontakt. Na przykład mogą to być dane, które wprowadzają Państwo do formularza kontaktowego.

Inne dane są gromadzone automatycznie podczas odwiedzania strony internetowej za pośrednictwem naszych systemów informatycznych. Są to przede wszystkim dane techniczne (np. przeglądarka internetowa, system operacyjny lub czas żądania strony). Zbieranie tych informacji następuje automatycznie, gdy tylko wejdzie się na stronę.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

Część danych jest gromadzona w celu zapewnienia poprawnego udostępniania strony internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy zachowania użytkownika.

Jakie masz prawa dotyczące swoich danych?

W każdej chwili masz prawo do uzyskania bezpłatnych informacji o pochodzeniu, administratorze, odbiorcy i celu przechowywanych danych osobowych. Masz również prawo do żądania korekty lub usunięcia tych danych. W tym celu, a także w przypadku dalszych pytań dotyczących ochrony danych, możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod naszym adresem: kontakt@m4solutions.de. Ponadto masz prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego.

Ponadto masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych w określonych okolicznościach. Szczegóły można znaleźć w polityce prywatności w części „Prawo do ograniczonego przetwarzania”.
 

Narzędzia do analizy i narzędzia innych firm

Odwiedzając tę stronę internetową, twoje zachowanie podczas oglądania, można ocenić statystycznie. Dzieje się tak przede wszystkim w przypadku plików cookie i tak zwanych programów analitycznych. Analiza twoich zachowań podczas surfowania i wchodzenia na stronę jest zwykle anonimowa; nie można wyśledzić autora zachowania podczas surfowania.

Możesz sprzeciwić się tej analizie lub jej zapobiec, nie używając niektórych narzędzi. Szczegółowe informacje o tych narzędziach i możliwościach odwołania można znaleźć w polityce prywatności.
 

2. Informacje ogólne i informacje obowiązkowe

Polityka prywatności

Operatorzy tych stron bardzo poważnie podchodzą do ochrony Twoich danych osobowych. Twoje dane osobowe traktujemy jako poufne, zgodnie z ustawowymi przepisami o ochronie danych i niniejszą polityką prywatności.

Jeśli korzystasz z tej witryny, gromadzone będą różne dane osobowe. Dane osobowe to informacje umożliwiające osobistą identyfikację użytkownika. Niniejsza Polityka prywatności wyjaśnia, jakie informacje zbieramy i do czego je wykorzystujemy. Wyjaśnia także, w jaki sposób i w jakim celu to się dzieje.

Należy pamiętać, że transmisja danych przez Internet (np. w przypadku komunikacji przez e-mail) może mieć luki w zabezpieczeniach. Pełna ochrona danych przed dostępem osób trzecich nie jest możliwa.
 

Uwagi dla odpowiedzialnego organu

Odpowiedzialną firmą i administratorem przetwarzającym dane na tej stronie jest:

m4solutions GmbH
Zarząd: Anna Piwowarczyk
Stuberstraße 16
80638 Monachium

Telefon: +49 (0) 174 - 44 51 119
E-Mail: hello@m4solutions.de

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych (np. nazwiskach, imionach, adresach e-mail itp.).
 

Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych

Wiele operacji przetwarzania danych jest możliwych tylko za Twoją wyraźną zgodą.

W dowolnym momencie możesz odwołać udzieloną zgodę. Wystarczy wiadomość e-mail do nas. Legalność przetwarzania danych przeprowadzonego do odwołania nie ma wpływu na odwołanie.

 

PRAWO DO SPRZECIWU WOBEC GROMADZENIA DANYCH W SZCZEGÓLNYCH PRZYPADKACH I BEZPOŚREDNIEJ KORESPONDENCJI (ART. 21 DSGVO - RODO).

OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW - Z PRZYCZYN ZWIĄZANYCH Z JEJ SZCZEGÓLNĄ SYTUACJĄ - WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH JEJ DANYCH OSOBOWYCH OPARTEGO NA ART. 6 UST. 1 LIT. E LUB F DSGVO - RODO), W TYM PROFILOWANIA. NA PODSTAWIE TYCH PRZEPISÓW. ADMINISTRATOROWI NIE WOLNO JUŻ PRZETWARZAĆ TYCH DANYCH OSOBOWYCH, CHYBA ŻE WYKAŻE ON ISTNIENIE WAŻNYCH PRAWNIE UZASADNIONYCH PODSTAW DO PRZETWARZANIA, NADRZĘDNYCH WOBEC INTERESÓW, PRAW I WOLNOŚCI OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, LUB PODSTAW DO USTALENIA, DOCHODZENIA LUB OBRONY ROSZCZEŃ.

JEŻELI DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE NA POTRZEBY MARKETINGU BEZPOŚREDNIEGO, OSOBA, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ, MA PRAWO W DOWOLNYM MOMENCIE WNIEŚĆ SPRZECIW WOBEC PRZETWARZANIA DOTYCZĄCYCH JEJ DANYCH OSOBOWYCH NA POTRZEBY TAKIEGO MARKETINGU, W TYM PROFILOWANIA. W TAKIM ZAKRESIE, W JAKIM PRZETWARZANIE JEST ZWIĄZANE Z TAKIM MARKETINGIEM BEZPOŚREDNIM.
 

Prawo do odwołania się do właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia RODO, zainteresowane osoby mają prawo odwołania się do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zwykłego pobytu, miejsce pracy lub miejsce domniemanego naruszenia. Prawo do złożenia skargi pozostaje bez uszczerbku dla jakichkolwiek innych środków administracyjnych lub sądowych.
 

Prawo do przenoszenia danych

Osoba, której dane dotyczą ma prawo do uzyskania swoich danych, które przetwarzamy na podstawie jej zgody lub w ramach realizacji umowy, w standardowym formacie do odczytu automatycznego. Jeśli osoba, której dane dotyczą, potrzebuje przekazać swoje dane bezpośredno innej odpowiedzialnej osobie, będzie to możliwe tylko w zakresie technicznie wykonalnym.
 

Szyfrowanie SSL lub TLS

Ta strona korzysta z szyfrowania SSL lub TLS w celach bezpieczeństwa oraz w celu ochrony transmisji poufnych treści, takich jak zamówienia lub prośby wysyłane do nas jako operatora strony. Szyfrowane połączenie jest wskazywane przez pasek adresu przeglądarki zmieniający się z „http: //” na „https: //” oraz ikonę kłódki na pasku przeglądarki.

Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które nam przesyłasz, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.
 

Informacje, anulowanie i sprostowanie

W zakresie obowiązujących przepisów prawa, masz prawo do bezpłatnego dostępu do informacji o przechowywanych danych osobowych, ich pochodzeniu i odbiorcy oraz celu przetwarzania danych oraz, w razie potrzeby, prawo do sprostowania lub usunięcia tych danych. W celu uzyskania dalszych informacji na temat danych osobowych prosimy o kontakt w dowolnym momencie na adres podany powyżej: kontakt@m4solutions.de.
 

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie pod adresem podanym powyżej: kontakt@m4solutions.de. Prawo do ograniczenia przetwarzania istnieje w następujących przypadkach:

  • Jeśli nie zgadzasz się z zawartością przechowywanych u nas danych osobowych, zwykle potrzebujemy czasu, aby to zweryfikować. Na czas trwania audytu masz prawo zażądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.
  • Jeśli przetwarzanie Twoich danych osobowych jest niezgodne z prawem, możesz zażądać ograniczenia przetwarzania danych zamiast ich usunięcia.
  • Jeśli nie potrzebujemy już Twoich danych osobowych, ale potrzebujesz ich do wykorzystania w celu sądowej obrony lub dochodzenia roszczeń prawnych, masz prawo zażądać ograniczenia Twoich danych osobowych zamiast ich usuwania.
  • Jeśli zgłosiłeś sprzeciw na podstawie Art. 21 (1) RODO, musisz zachować równowagę między twoimi interesami a naszymi. Dopóki nie jest jasne, czyje interesy są nadrzędne, masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych.

Jeśli ograniczyłeś przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te mogą być wykorzystywane wyłącznie za Twoją zgodą lub w celu dochodzenia, lub obrony roszczeń prawnych lub ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub ze względu na ważny interes publiczny Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.
 

3. Zbieranie i gromadzenie danych na stronie internetowej

Cookie (ciasteczka)

Strony internetowe częściowo wykorzystują tak zwane pliki cookie. Pliki cookie nie wyrządzają szkody na komputerze i nie zawierają wirusów. Pliki cookie są używane, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, skuteczniejsza i bezpieczniejsza. Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na komputerze i przechowywane przez przeglądarkę.

Większość używanych przez nas plików cookie to tak zwane „pliki cookie sesji”. Zostaną automatycznie usunięte pod koniec wizyty. Inne pliki cookie pozostają przechowywane na Twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz. Te pliki cookie pozwalają nam rozpoznać Twoją przeglądarkę podczas następnej wizyty.

Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby była informowana o ustawieniach plików cookie i plikach cookie tylko w indywidualnych przypadkach, zezwala na akceptację plików cookie w niektórych przypadkach lub ogólnie wyklucza i aktywuje automatyczne usuwanie plików cookie podczas zamykania przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki cookie wymagane do przeprowadzenia procesu komunikacji elektronicznej lub zapewnienia określonych funkcji, z których chcesz korzystać (np. funkcja koszyka), przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO – RODO zapisów. Operator strony ma uzasadniony interes w przechowywaniu plików cookie w celu poprawnego technicznie i zoptymalizowanego świadczenia swoich usług. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie zostanie przeprowadzone wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgoda ta jest odwoływalna w dowolnym momencie.

Jeśli przechowywane są inne pliki cookie (np. pliki cookie do analizy zachowań użytkownika podczas surfowania), będą one traktowane osobno w niniejszej polityce prywatności.
 

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie gromadzi i przechowuje informacje w tak zwanych plikach dziennika serwera, które Twoja przeglądarka automatycznie nam przesyła. Są to:

  • typ przeglądarki i wersja przeglądarki
  • używany system operacyjny
  • URL strony odsyłającej
  • Nazwa hosta komputera uzyskującego dostęp
  • Czas żądania serwera
  • adres IP

Nie ma połączenia tych danych z innymi źródłami danych.

Gromadzenie tych danych opiera się na art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w technicznie bezbłędnej prezentacji i optymalizacji swojej strony internetowej - w tym celu pliki dziennika serwera muszą być rejestrowane.
 

Formularz kontaktowy

Jeśli wyślesz do nas zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego, Twoje dane z formularza zapytania, w tym dane kontaktowe, które tam podałeś, zostaną zapisane w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku dalszych pytań. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO - RODO, jeżeli wniosek dotyczy wykonania umowy lub jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie opiera się na naszym uzasadnionym interesie skutecznego przetwarzania wniosków skierowanych do nas (art. 6 ust. 1 lit. f DSVGO - RODO) lub udzielonej Twojej zgodzie (art. 6 ust. 1 lit. a DSVGO - RODO), jeżeli została ona wyrażona.

Dane wprowadzone przez Ciebie w formularzu kontaktowym pozostają u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie cofniesz zgody na ich przechowywanie lub cel przechowywania danych przestanie być obowiązujący (np. po wypełnieniu Twojego żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - zwłaszcza okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
 

Zapytanie przez e-mail, telefon lub faks

Jeśli skontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty e-mail, telefonu lub faksu, twoje żądanie, w tym wszystkie wynikające z niego dane osobowe (imię i nazwisko, prośba), będą przez nas przechowywane i przetwarzane w celu przetworzenia Twojego żądania. Nie udostępnimy tych informacji bez Twojej zgody.

Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO - RODO, jeżeli wniosek dotyczy wykonania umowy lub jest zobowiązany do przeprowadzenia czynności przed zawarciem umowy. We wszystkich innych przypadkach przetwarzanie odbywa się na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 DSGVO - RODO) i / lub naszych uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO - RODO), ponieważ mamy uzasadniony interes w skutecznym przetwarzaniu wniosków skierowanych do nas.

Dane przesyłane nam przez ciebie za pośrednictwem prośby o kontakt, pozostają u nas, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie, odwołanie zgody na przechowywanie lub cel przechowywania danych wygaśnie (np. po zakończeniu żądania). Obowiązkowe przepisy ustawowe - w szczególności ustawowe okresy przechowywania - pozostają nienaruszone.
 

4. Narzędzia analityczne i reklama

Matomo (wcześniej Piwik)

Ta strona korzysta z usługi analityki internetowej open source Matomo. Matomo używa tak zwanych „ciasteczek” czyli plików cookie. Są to pliki tekstowe, które są przechowywane na twoim komputerze i pozwalają na analizę korzystania z witryny. W tym celu informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny są przechowywane na naszym serwerze. Adres IP jest anonimowy przed zapisaniem.

Pliki cookie Matomo pozostają na twoim urządzeniu, dopóki ich nie usuniesz.

Przechowywanie plików cookie Matomo i korzystanie z tego narzędzia analitycznego oparte jest na art. 6 ust. 1 lit. f DSGVO (RODO). Operator strony ma uzasadniony interes w anonimowej analizie zachowań użytkowników w celu optymalizacji zarówno strony internetowej, jak i reklamy. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody (np. zgody na przechowywanie plików cookie), przetwarzanie zostanie przeprowadzone wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a DSVGO - RODO; zgoda jest odwołalna w dowolnym momencie.

Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania z tej witryny nie będą ujawniane osobom trzecim. Możesz zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie oprogramowania przeglądarki; zwracamy jednak uwagę, że w takim przypadku możesz nie być w stanie w pełni korzystać ze wszystkich funkcji tej witryny.

Jeśli nie zgadzasz się na przechowywanie i wykorzystanie swoich danych, możesz wyłączyć przechowywanie i wykorzystanie tutaj. W takim przypadku plik cookie rezygnacji jest przechowywany w przeglądarce, co uniemożliwia Matomo zapisywanie danych o użytkowaniu. Usunięcie plików cookie spowoduje również usunięcie pliku cookie rezygnacji Matomo. Rezygnację należy ponownie aktywować podczas ponownego odwiedzania tej witryny.

5. Wtyczki plug-ins i narzędzia

Czcionki internetowe Google

Ta strona używa tak zwanych czcionek internetowych dostarczonych przez Google do jednolitego odwzorowywania. Czcionki Google są instalowane lokalnie. Nie ma połączenia z serwerami Google.
 

6. Usługi własne

Obsługa danych Wnioskodawcy

Oferujemy możliwość aplikowania do nas (np. pocztą elektroniczną, pocztą lub za pośrednictwem internetowego formularza wniosku). Poniżej poinformujemy Cię o zakresie, celu i wykorzystaniu twoich danych osobowych zebranych podczas procesu aplikacyjnego. Zapewniamy, że gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych będzie zgodne z obowiązującym prawem o ochronie danych i wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami oraz że Twoje informacje będą ściśle poufne.
 

Zakres i cel gromadzenia danych

Jeśli wyślesz jop, przetwarzamy Twoje powiązane dane osobowe (np. dane kontaktowe i komunikacyjne, dokumenty aplikacyjne, notatki w kontekście rozmów kwalifikacyjnych itp.), o ile jest to konieczne do podjęcia decyzji o podjęciu pracy. Podstawą prawną tego jest § 26 BDSG - nowy zgodnie z prawem niemieckim (rozpoczęcie stosunku pracy), art. 6 ust. 1 lit. B DSGVO – RODO (generalne rozpoczęcie umowy) oraz - jeżeli wyraziłeś zgodę - art. 6 ust. 1 lit. a DSVGO - RODO. Zgoda może być odwołana w dowolnym momencie. Twoje dane osobowe będą udostępniane w naszej firmie tylko osobom zaangażowanym w przetwarzanie Twojego wniosku.

Jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie, przesłane przez Ciebie dane będą przetwarzane na podstawie § 26 BDSG-neu i Art. 6 ust. 1 lit. b DSGVO - RODO w celu realizacji stosunku pracy w naszych systemach przetwarzania danych.
 

Okres przechowywania danych

Jeśli nie możemy zaoferować Ci odpowiedniej oferty pracy lub jeśli odrzucisz ofertę pracy lub wycofasz aplikację, swoje dane i zgodę, zastrzegamy sobie prawo do przekazania dostarczonych przez Ciebie danych w oparciu o nasze uzasadnione interesy (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO - RODO) do 6 miesięcy od końca procesu aplikacyjnego (odrzucenie lub wycofanie wniosku). Następnie dane zostaną usunięte, a fizyczne dokumenty aplikacji zostaną zniszczone. Przechowywanie danych stanowi w szczególności dowód w przypadku sporu prawnego. Jeśli okaże się, że dane będą wymagane po upływie sześciomiesięcznego okresu (na przykład z powodu toczącego się lub toczącego się sporu prawnego), usunięcie danych nie nastąpi, dopóki spór prawny nie zostanie rozstrzygnięty.

Dłuższe przechowywanie może również mieć miejsce, jeśli wyraziłeś zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO - RODO) lub jeśli ustawowe wymogi dotyczące przechowywania danych wykluczają ich usunięcie.
 

Zapisanie się do bazy kandydatów

Jeśli nie zaoferujemy Ci oferty pracy, możesz dodać się do naszej bazy kandydatów. W przypadku przyjęcia, wszystkie dokumenty i informacje z wniosku zostaną włączone do puli kandydatów, aby skontaktować się z Tobą w przypadku odpowiednich wolnych miejsc.

Zapisanie się do bazy kandydatów odbywa się wyłącznie na podstawie Twojej wyraźnej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a DSGVO - RODO). Udzielenie zgody jest dobrowolne i nie ma związku z bieżącym procesem aplikacyjnym. Osoba z bazy może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę. W takim przypadku dane z bazy wnioskodawcy zostaną nieodwołalnie usunięte, pod warunkiem, że nie ma prawnych powodów do ich przechowywania.

Dane z bazy wnioskodawców zostaną nieodwołalnie usunięte nie później niż dwa lata po wyrażeniu zgody na dodanie do bazy kandydatów.